Το κάθε τμήμα που συμμετέχει στην 7η Βιβλιο-τρεχάλα Φιλαναγνωσίας θα πρέπει να υποβάλει ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ στις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ (δηλαδή η καθεμία από τις πέντε δράσεις θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μία φορά). 

Για την υποβολή του φυλλαδίου των δράσεων, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ακολουθεί δύο βήματα: 1. Συμπληρώνει τη φόρμα υποβολής δράσεων που ακολουθεί. 2. Στέλνει το φυλλάδιο των δράσεων ταχυδρομικά στις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, στη διεύθυνση Τατοΐου 121, 14452, Μεταμόρφωση Αττικής.

Η αποστολή του φυλλαδίου των δράσεων πρέπει να γίνει έως τις 30/3/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση του φυλλαδίου των δράσεων μπορείτε να δείτε εδώ.

Τα πεδία που καλείται το κάθε τμήμα να συμπληρώσει παρακάτω συμπίπτουν με τα πεδία που έχει συμπληρώσει κατά την δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση, τότε έγκυρα θεωρούνται τα παρακάτω στοιχεία.
Αναλυτικές πληροφορίες για την 7η Βιβλιο-τρεχάλα Φιλαναγνωσίας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Question Title

* 1. ΣΧΟΛΕΙΟ (με κεφαλαία γράμματα & ολογράφως, πχ. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ):

Question Title

* 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (με κεφαλαία γράμματα):

Question Title

* 3. ΠΟΛΗ (με κεφαλαία γράμματα):

Question Title

* 4. Τ.Κ.:

Question Title

* 5. ΝΟΜΟΣ (με κεφαλαία γράμματα):

Question Title

* 6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

Question Title

* 7. ΤΑΞΗ:

Question Title

* 8. ΤΜΗΜΑ:

Question Title

* 9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Question Title

* 10. ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (με κεφαλαία γράμματα):

Question Title

* 11. ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (με κεφαλαία γράμματα):

Question Title

* 12. 2ος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (με κεφαλαία γράμματα | για Νηπιαγωγεία):

Question Title

* 13. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Question Title

* 14. E-MAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Question Title

* 15. Επιβεβαιώνω ότι το τμήμα μου έχει υλοποιήσει τις πέντε δράσεις φιλαναγνωσίας και η ημερομηνία παράδοσης του φυλλαδίου δράσεων φιλαναγνωσίας στο ταχυδρομείο είναι η εξής:

Ημερομηνία:

T