Vui lòng trả lời 5 câu hỏi này và nộp để có thể thắng $100. 

Có thắc mắc? Xin liên lạc với easyvoter@lwvc.org

Question Title

* 1. Bản Hướng dẫn Cử tri Dễ hiểu có hữu ích gì cho bạn hay không? [Chọn một]

Question Title

* 2. Bản Hướng dẫn Cử tri Dễ hiểu hữu ích cho bạn như thế nào?

Question Title

* 3. Bản Hướng dẫn Cử tri Dễ hiểu đã có cung cấp cho bạn thông tin khiến bạn  phải đi bỏ phiếu hay không? [Chọn một]

Question Title

* 4. Bản Hướng dẫn Cử tri Dễ hiểu có giúp bạn cảm thấy tự tin khi lựa chọn lá phiếu hay không? [Chọn một]

Question Title

* 5. Bạn thuộc về nhóm chủng tộc, sắc tộc hoặc nhóm ngôn ngữ nào? [Chọn tất cả những gì áp dụng]

Question Title

* 6. Cảm ơn bạn đã tham gia. Trả lời của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện Bản Hướng dẫn Cử tri Dễ hiểu. Xin vui lòng cung cấp tên và địa chỉ email của bạn nếu bạn muốn tham gia để có thể thắng $100 (do sự lựa chọn của bạn và chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với bạn nếu bạn thắng).

T