* 1. Apakah kamu sudah memeriksa koneksi internet kamu?

T