Urban Strategies Council, una organización de justicia social sin fines de lucro, está ayudando a la Ciudad de Vallejo a identificar las metas de su Municipio para 2021-2022.
 
Ang mga tugon mo ay makatutulong sa Konseho ng Lungsod na unahin ang mga isyu na pinakamahalaga sa mga residente at bumuo ng mga planong aksyon sa hinaharap.

Hindi namin kokolektahin ang personal na impormasyon ng kontak (maliban kung interesado kang magboluntaryo para sa mag-follow up ng interbyu).

Question Title

* 1. Ikaw ba ay residente ng Vallejo?

Question Title

* 2. Saang purok ka nakatira?

Question Title

* 3. Saang Distrito ng Konseho ng Lungsod ka nakatira?

Question Title

* 4. Ano ang Zipcode mo?

0 of 13 answered
 

T