12% of survey complete.

Question Title

* 1. Sedež podjetja v občini:

Question Title

* 3. Leto ustanovitve poslovnega subjekta:

Question Title

* 4. Navedite vrsto dejavnosti, kjer je vaš poslovni subjekt najboljši oziroma specializiran za storitve:

Question Title

* 5. Vrsta prevladujoče dejavnosti:

Question Title

* 6. Faza dejavnosti v gradbenem sektorju (prevladujoča dejavnost):

Question Title

* 7. Št. zaposlenih (leto 2012):

Question Title

* 8. Prihodek od prodaje v € (leto 2012):

Question Title

* 9. Porazdelitev prometa (leto 2012) glede na geografsko območje (navedite %):

Question Title

* 10. Porazdelitev dobaviteljev (leto 2012) glede na geografsko območje (navedite):

Question Title

* 11. Pridobljena potrdila, certifikati, standardi:
(lahko se označi več odgovorov)

Question Title

* 12. Struktura virov financiranja podjetja (navedite odstotek):

Question Title

* 13. Ocenite pomembnost sledečih dejavnikov v zvezi s svojo konkurenčno prednostjo:

  1 (malo pomembno) 2 3 4 5 6 7 (zelo pomembno)
Kakovost proizvoda/storitve
Customization (proizvodi so po meri kupcev oziroma “po naročilu”
Zmanjševanje stroškov
Hitro izvajanje
Ugled
Inovativnost
Okoljska trajnost
Internacionalizacija
Odnosi zunaj podjatja

T