Screen Reader Mode Icon

Izrada Akcionog plana podrške inovacijama u MSP u FBiH za period 2021. - 2023.

Molimo Vas da na sljedeća pitanja navedete Vaše prijedloge o konkretnim aktivnostima i poljima djelovanja za promociju inovacijama u malim i srednjim preduzećima i relevantnim institucijama podrške u oblasti obrazovanja u FBiH.

Vaši odgovori predstavljat će izuzetan i relevantan doprinos u daljnjoj izradi Akcionog plana podrške inovacijama MSP u FBIH za period 2021.-2023.

U sklopu podrške unapređenju implementacije EU Akta o malom biznisu u BiH, te shodno izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. planirana je i izrada Akcionog plana podrške inovacijama u MSP u BiH za period 2021. - 2023., gdje Vas ljubazno molimo da date svoj doprinos ispunjavanjem ove ankete.

Anketa je u potpunosti anonimna, i rezultati se koriste isključivo u svrhe izrade Akcionog plana podrške inovacijama u MSP u FBIH.   

NAPOMENA: Pojam "inovacije" po OECD definiciji podrazumijeva:
 “Uvođenje novog ili značajno poboljšanog proizvoda (ili usluga), procesa, marketinških metoda, organizacionih metoda u poslovnim praksama, organizaciji radnog prostora ili odnosima sa vanjskim partnerima.” (Frascati OECD, Paris (2002))

Question Title

* 1. Koju grupu aktera predstavljate?

Question Title

* 2. Djelatnost?

Question Title

* 3. U ukupnom investicionom planu ulaganja, koliko procenutalno se izdvaja na inovacije?

Question Title

* 4. Koja su 3 ključna izazova za inovacije u MSP, po Vašem mišljenju? Molimo navedite Vaše odgovore pod 1) 2) i 3)

Question Title

* 5. Koja su 3 ključna izazova za inovacije u institucijama podrške u oblasti obrazovanja, po Vašem mišljenju? Molimo navedite Vaše komentare pod 1), 2) i 3)

Question Title

* 6. Na koja 3 prioritetna područja treba se fokusirati Akcioni plan podrške inovacijama u MSP u FBiH? Molimo navedite Vaše odgovore pod 1), 2) i 3)

Question Title

* 7. Kojih 5 konkretnih aktivnosti podrške predlažete za inovacije u MSP i odgovarajućim institucijama podrške u oblasti obrazovanja?
Molimo navedite Vaše odgovore pod 1), 2), 3), 4) i 5)

Question Title

* 8. Vaš spol?

Question Title

* 9. Opcionalno: Vaše ime

Question Title

* 10. Opcionalno: Naziv organizacije koju predstavljate

0 of 10 answered
 

T