Untuk kegunaan dalaman & pelaporan sahaja

Question Title

* 1. Negeri/Tempat menjalankan perniagaan

Question Title

* 2. Jenis perniagaan anda

Question Title

* 3. Apakah kesan/impak penularan COVID-19 ke atas perniagaan anda?

Question Title

* 4. Bagaimanakah pihak Kerajaan Malaysia boleh membantu mengurangkan impak penularan COVID-19 terhadap perniagaan anda

T