• English
  • Español
  • Kiswahili
  • Soomaali
  • Русский

Question Title

* 1. JINA

Question Title

* 2. SIMU

Question Title

* 3. LUGHA

Question Title

* 4. KAMPUNI

Question Title

* 5. JENGO

Question Title

* 6. ZAMU

Question Title

* 7. Malipo ya mwanzo: Hivi sasa, waajiriwa wengi wapy

Question Title

* 8. Malipo kulingana na ukubwa: Hivi sasa, wasimamiz

Question Title

* 9. Zamu tofauti: Hivi sasa, unalipwa sawa bila kujal

Question Title

* 10. Lengo kuu la maafikiano ni kila mtu apate nyongeza

Question Title

* 11. Kuna aina yoyote ya kazi ambayo unadhani inafa

Question Title

* 12. GANI kati ya hizi ambayo ni muhimu ZAIDI kwako

Question Title

* 13. Ni sikukuu gani MOJA ambayo unahitaji ZAIDI

Question Title

* 14. Likizo: Je, umetatizika kupewa likizo ulipohitaji?

Question Title

* 15. Bima yako: Ni hali gani kati ya hizi ambayo ni sahi

Question Title

* 16. Uko na mpenzi au mchumba ambaye ungepend

Question Title

* 17. Bima ya meno: Umekuwa na matatizo yoyote ya be

Question Title

* 18. Bima ya meno

Question Title

* 19. Bima ya macho Hivi sasa, ikiwa una bima ya afya y

Question Title

* 20. The amount of work I am assigned is (pick one)

Question Title

* 21. GANI kati ya hizi ingekuwa na usaidiz

Question Title

* 22. Mbali na nyongeza ya malipo, ni suala lipi MOJ

Question Title

* 23. Wasimamizi mjini New York na California wan

Question Title

* 24. Ungependa kufanya kozi gani kati ya hizi za mafunz

Question Title

* 25. Tafadhali andika maboresho au mabadiliko yoyote ambayo ungependa yafanywe kazini:

Question Title

* 26. Je! Utakuja katika Ufunguzi wa Mkataba?

Question Title

* 27. Timu ya maafikiano: Je, ni nani atakayefaa zaidi kukuwakilisha wewe na wenzako wakati wa kujadili mkataba mpya na kampun

T