Met een team van enthousiaste mensen werken wij aan seniorenstad, een nieuwe woonomgeving voor actieve senioren. Hoe seniorenstad er precies uit komt te zien weten we nog niet. Dat willen we graag samen met u bepalen. Hieronder volgt daarom een aantal vragen dat ingaat op wonen en leven in seniorenstad. Wij stellen uw mening zeer op prijs. Op www.seniorenstad.nl en andere plekken zullen we de belangrijkste resultaten publiceren. Op de genoemde internetpagina kunt u ook nu al eerste indrukken opdoen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. U kunt ervan uitgaan dat alle antwoorden volledig anoniem worden verwerkt.

Question Title

* 1. Woont u het liefst in een buurt met veel gelijkgestemde mensen / dezelfde type mensen, of liever in een buurt met veel verschillende mensen?

Question Title

* 2. Woont u het liefst in een buurt met voornamelijk 55-plussers of liever in een buurt met mensen van verschillende leeftijden?

Question Title

* 3. Welke mate van contact met bewoners in de buurt vindt u het meest prettig?

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 4. Zou u zelf in seniorenstad willen wonen?

Question Title

* 5. Kunt u nader toelichten waarom u juist wel of juist niet in seniorenstad zou willen wonen?

Question Title

* 6. Zou u betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van seniorenstad?

In seniorenstad is volop ruimte om u actief in te zetten, op vrijwillige danwel betaalde basis. Denk daarbij aan het geven van cursussen, boodschappen doen voor medebewoners, het runnen van een bibliotheek of bijvoorbeeld het onderhouden van een park.

Question Title

* 7. Zou u zelf, op vrijwillige of betaalde basis, één van deze of andere activiteiten willen verrichten in uw buurt?

Momenteel bekijken we waar we het beste een seniorenstad kunnen realiseren. We hebben hiervoor vier regio's in gedachten.
Dit zijn de Bollenstreek tussen Leiden en Haarlem, het plassengebied tussen Amsterdam en Utrecht, de zuidrand van de Veluwe en de groenzone tussen Den Haag en Rotterdam.

Question Title

* 8. Heeft u interesse om in een van deze regio's te wonen als hier een seniorenstad komt?

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 9. Kunt u aangeven in welke regio u zou willen wonen als daar een seniorenstad zou worden gerealiseerd? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 10. Welke 3 steekwoorden typeren u het beste? (maximaal 3 antwoorden)

T