Question Title

Image
Cảm ơn anh/chị dành thời gian trả lời khảo sát ! Tôi muốn lắng nghe ý kiến mọi người. Qua đó, tôi sẽ hiểu được mối quan tâm chính của anh/chị để đại diện tốt hơn cho quyền lợi cư dân tại Hội đồng thành phố.

 Vui lòng chỉ làm khảo sát nếu anh/chị sống tại Marrickville hoặc những vùng ngoại ô (Sydenham, Tempe, Enmore, Dulwich Hill, Petersham). Vui lòng chỉ làm một lần. Nếu anh/chị thấy còn nhiều vấn đề cần bàn, anh/chị có thể gửi tôi email về địa chỉ victoria@victoriapye.com:)

Question Title

* 1. You identify as

Question Title

* 2. What is your age?

Question Title

* 3. Đường phố anh/chị đang ở? ( Tôi không cần địa chỉ đầy đủ, nhưng tên đường sẽ giúp tôi nhận biết sự khác biệt giữa các khu vực)

Question Title

* 4. Địa chỉ email của anh/chị? (không bắt buộc, tôi dùng địa chỉ email này để phản hồi với anh/chị thông tin thu thập trong cuộc khảo sát)

Question Title

* 5. Thời gian anh/chị cư trú tại khu vực Marrickville?

Question Title

* 6. Anh/chị quan tâm những vấn đề nào dưới đây? Vui lòng đánh dấu các ô thích hợp.

T