ΤΜΗΜΑ Α - χαρακτηριστικά του νοικοκυριού

Πρώτα θέλουμε να σας ρωτήσουμε για κάποια χαρακτηριστικά του νοικοκυριού σας

Question Title

* 2. Στο νοικοκυριό σας περιλαμβάνονται άτομα ηλικίας κάτω των 19 ετών;

Question Title

* 3. Ποιο ήταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (Δήλωση 2020);

Question Title

* 4. Kατά τη διάρκεια της πανδημίας πώς επηρεάστηκε το οικογενειακό σας εισόδημα;

Question Title

* 7. Μένετε στην πόλη του Αγρινίου;

T