Στη Leaders Lab επιθυμούμε και εστιάζουμε στην μεγιστοποίηση της επένδυσής σας σε χρόνο και χρήματα. Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να γνωρίζουμε τις ανάγκες σας, ώστε να σας προτείνουμε το καταλληλότερο για εσάς Πρόγραμμα.

Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε υπό αυτό το σκεπτικό. Σας προσκαλούμε να απαντήσετε όσο πιο αυθόρμητα στην κάθε ερώτηση.

Οι απαντήσεις σας είναι και παραμένουν εμπιστευτικές.

Question Title

* 1. Η μεγαλύτερη μου πρόκληση αυτήν την στιγμή είναι....

Question Title

* 2. Διάλεξε την πιο ταιριαστή έκφραση για σένα από τα παρακάτω, ως προς τη διαθεσιμότητα σου σε χρόνο...

Question Title

* 3. Είμαι

Question Title

* 4. Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαι...

Question Title

* 5. Έχω έδρα

Question Title

* 6. Το ποσό επένδυσης της συμμετοχής μου, θα το...

Question Title

* 7. Σας παρακαλώ στείλτε μου την πρόταση σας ως προς το ποιο πρόγραμμα μου ταιριάζει. Το email μου είναι ....

0 of 7 answered
 

T