Question Title

* 1. Unitatea de învățământ în care vă desfășurați activitatea se află în mediul

Question Title

* 2. Disciplina / disciplinele predate la clasa a V-a în anul școlar 2017-2018

Question Title

* 3. Vechimea în învățământ

Question Title

* 4. Care sunt, în opinia dumneavoastră, avantajele noilor programe școlare:

Question Title

* 6. Care sunt dificultățile cu care vă confruntați în implementarea programei școlare la clasa a V-a?

Question Title

* 7. În ce mod ați primit feedback în ceea ce privește implementarea programei la clasa a V-a?

Question Title

* 8. În ce măsură credeți că v-ar putea ajuta să fiți mai eficient în predarea programei la clasa a V-a:

  În foarte mare măsură În mare măsură În măsură medie În mică măsură / Deloc
Studierea documentelor curriculare oficiale
Discuții metodice (în cadrul comisiilor metodice)
Discuții metodice la cercurile pedagogice
Desfășurarea de lecții demonstrative la cercurile pedagogice
Promovarea exemplelor de bune practici utilizate în activitatea didactică
Participarea la programe de formare în didactica disciplinei
Utilizarea resurselor digitale
Existența ghidurilor metodologice pentru profesori

Question Title

* 9. În ce măsură manualul pentru clasa a V-a este un real sprijin în activitatea dumneavoastră la clasă?

Question Title

* 10. Vă rugăm să precizați cum vedeți noua abordare curriculară în raport cu dezvoltarea personală a elevilor și cu devoltarea dumneavoastră profesională.

T