• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Български
 • Српски
 • עברית
 • हिन्दी
 • ไทย
 • 中文

1. Allmänt

Bäste Kund,

På Vossloh pågår ständigt ett förbättringsarbete vars främsta mål är att förbättra servicen till er kunder.

Med anledning av detta har vi skapat denna kundenkät för att bättre förstå era förväntningar. Dina svar kommer att göra det möjligt för oss att se hur ni uppfattar oss i dag och framförallt - ta reda på hur vi kan förbättra oss.
 
Till att börja med ber vi om lite information om dig för att vi bättre ska kunna förstå dina svar.

Question Title

* Vilket företag arbetar du för?

Question Title

* Vilket av följande alternativ beskriver bäst din funktion?

Question Title

* Hur troligt är det att du skulle rekommendera VNSS till dina vänner eller kollegor?

Inte alls troligt
Mycket troligt -10

Question Title

* Vilka förbättringar skulle du önska av oss för att ge oss högre poäng?

Question Title

* Hur väl anser du att VNSS förstår dina behov?

Question Title

* Vad ska VNSS göra för att bättre motsvara dina behov?

Question Title

* Hur skulle du betygsätta leveranstiderna från VNSS?

Question Title

* Sammanfattningsvis, hur kundfokuserat upplever du att VNSS är?

Question Title

* Vad tycker du att vi ska göra för att bli mer kundfokuserade?

Question Title

* Dina kontaktuppgifter (valfritt)

T