Information om spørgeskemaet

 
25% of survey complete.

I det følgende vil vi bede dig om at svare på en række spørgsmål om konsekvenserne af kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007. Besvarelsen tager ca. 15 minutter og alle svar behandles anonymt.

Formålet med undersøgelsen er at samle viden om konsekvenserne af kommunalreformen for personer med handicap, som DH kan bruge i den politiske proces vedrørende evaluering af reformen. Spørgeskemaet er målrettet personer med handicap, så du bedes venligst kun deltage, hvis du selv har en funktionsnedsættelse eller er pårørende til en person med handicap. I besvarelsen af spørgsmålene bedes du tage udgangspunkt i dine egne oplevelser af kommunalreformens konsekvenser.

De første spørgsmål handler om dine baggrundsoplysninger. Derefter følger en række spørgsmål om kommunalreformens konsekvenser samt to afsluttende spørgsmål

T