Αξιότιμη/ε κυρία/ε,​
 
  Ο ΣΕΒ και ο ΣΔΑΔΕ πραγματοποιούν μια σύντομη έρευνα στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, με αντικείμενα: α) τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών μέτρων στις επιχειρήσεις και β) την εκτιμώμενη επίδραση του σχεδιαζόμενου από την Ε.Ε. "Digital Green Certificate – Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό". Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν: α) η υφιστάμενη κατάσταση β) οι ανάγκες των επιχειρήσεων γ) τα βασικότερα ερωτήματα που  απασχολούν τις επιχειρήσεις, ώστε να εξειδικευθούν αντίστοιχα οι προτάσεις μας προς την Πολιτεία και τους εκπροσώπους μας στην Ε.Ε. Η έρευνα διεξάγεται στο χρονικό διάστημα από 12 έως 25 Μαΐου 2021. 

  Μετά την επεξεργασία των απαντήσεων σας, θα διοργανωθεί στις αρχές Ιουνίου ειδική εκδήλωση - τηλεσυνάντηση, κατά την οποία μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα δοθούν διευκρινίσεις από εξειδικευμένους συνεργάτες του ΣΕΒ σε όλα τα θέματα που θα έχουν αναδειχθεί από την έρευνα.

  Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την έρευνα παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Κωνσταντίνα Καραναστάση Policy Analyst, 211 5006 133, kkaranastasi@sev.org.gr

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και σας ενημερώνουμε ότι όλες οι απαντήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και ανώνυμες χωρίς καμία αναφορά στην πηγή.
0 of 14 answered
 

T