Vanuit het Bureau van de VSB wordt middels deze enquête een Health, Safety and Environment Culture Assessment uitgevoerd. Hierbij worden de vragen gericht op als het Health, Safety en Environmental besef binnen uw organisatie leeft, zo niet verbetering vergt? 
De VSB wil in het kader van de verschillende ontwikkelingen die zich thans in Suriname voltrekken mee helpen werken aan aandacht voor HSE. De olie- en gasindustrie in Suriname zullen in de nabije toekomst in ontwikkeling zijn en elk bedrijf kan een onderdeel zijn van de spin-off effecten, welke uit die ontwikkeling zullen rollen. Het is dan van eminent belang dat die bedrijven over een HSE beleid beschikken. Graag uw medewerking om het antwoord aan te finken welke het best past bij uw organisatie. 


Question Title

* 1. Bij ons in het bedrijf kennen wij onze HSE- organisatiedoelen.

Question Title

* 2. Bij ons in het bedrijf werken wij volgens duidelijke plannen om de HSE-doelen te bereiken.

Question Title

* 3. Wij hebben in ons bedrijf  een duidelijke HSE organisatiestructuur.

Question Title

* 4. Bij ons in het bedrijf zijn de rollen en functie-eisen met betrekking tot HSE duidelijk omschreven.

Question Title

* 5. Bij ons in het bedrijf toont de leiding belangstelling voor het reilen en zeilen op de werkvloer met betrekking tot HSE.

Question Title

* 6. Bij ons in het bedrijf geeft de leiding duidelijk aan hoe wij er voor staan met betrekking tot HSE.

Question Title

* 7. Bij ons in het bedrijf kan een individuele medewerker invloed uitoefenen op het HSE-beleid.

Question Title

* 8. Bij ons in het bedrijf worden goede HSE-resultaten erkend.

Question Title

* 9. Bij ons in het bedrijf zijn wij enthousiast over veiligheid in ons werk.

Question Title

* 10. Onze organisatie heeft een duidelijke HSE visie.

Question Title

* 11. Bij ons in het bedrijf wordt er met anderen van gedachte gewisseld over nieuwe ontwikkelingen op HSE-gebied.

Question Title

* 12. Bij ons in het bedrijf zijn er verantwoordelijken aangewezen voor het nemen van acties bij HSE missers en incidenten.

Question Title

* 13. Bij ons in het bedrijf zijn medewerkers proactief en anticiperen op eventuele onveilige situaties.

Question Title

* 14. Wenst u verder geinformeerd te worden?

Question Title

* 15. Ter afsluiting

Geinteresseerd in een de Essentials of Occupational Safety and Health Training van de VSB en ILO: Click hier

T