Per paskutinį bendrą narių susirinkimą, kuris įvyko sausio 22d., 2017m., buvo iškeltas klausimas apie So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos rinkimų balsavimo sistemą.  Buvo pasiūlyta pakeisti/paplatinti dabartinę sistemą kurioje klubo nariai vien tik balsuoja asmeniškai atėje į klubą tam tikrą paskirtą dieną.  Siūloma suteikti galimybę klubo nariams, kurie negali dalyvauti asmeniškai balsavime, balsuoti per paštą ar net per internetą. Šių pasiūlymų tikslas yra sudaryti patogesnes sąlygas nariams balsuoti ir tuo pačiu padidinti balsuotojų skaičių.

Draugijos valdyba nori išgirsti iš narių ar šie pasiūlymai būtų teigiamai priimami draugijos rinkimuose ateityje.  Kviečiame išreikšti savo nuomonę atsakant į žemiau nurodytą klausimą.  Prašome grąžinti šį lapelį iki rugpjūčio 31-o, 2017m. kad galėtumėm pristatyti rezultatus narių susirinkime ateityje.

Prašome išreikšti savo nuomonę apie draugijos rinkimus ateityje pažymint vieną variantą.  Kviečiame įrašyti kitus pasiūlymus/nuomones.

Kartu su dabartine balsavimo sistema asmeniškai balsuoti atvykęs į klubą nustatyta diena, aš pritariu

Question Title

* 1. Kartu su dabartine balsavimo sistema asmeniškai balsuoti atvykęs į klubą nustatyta diena, aš pritariu

Kontaktinė informacija:

Question Title

* 2. Kontaktinė informacija:

T