So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos Valdyba pageidauja narių nuomonių/komentarų liečiant tam tikrus siūlomus patobulinimo darbus 3-iame ir 4-tame aukšte klubo pastate 368 W. Broadway.  Šie aptariami/siūlomi modernizavimo darbai įvestu oro vėsinimo sistemas  ir patobulintu visus tualetus 3-iame ir 4-tame aukšte kad jie atitiktu MA ADA (Americans with Disabilities Act) valstijos reikalavimams.  Šie pagerinimo darbai jau yra buvę aptarti ir diskutuoti narių susirinkimuose gegužės 1d., birželio 12d., rugsėjo 25d., 2016 ir sausio 22d., 2017.  Bet vis vien, draugijos valdyba, norėdama gauti kuo daugiau narių įnašo besprendžiant šiuos svarbius planus, nutarė pasiūsti visiems nariams šį apklausinėjimo anketą kad gautu kuo platesnį atsiliepimą.

Valdyba, po daug diskusijų, tikisi kad atėjo laikas atlikti kai kuriuos modernizavimo darbus kurie sustiprins klubo padėtį šiuo metu ir ateityje.  Šie patobulinimai ne tik suteiks malonesnę aplinką nariams bet ir pagerins finansinę padėtį kai pagerintos patalpos bus lengviau išnuomuojamos.

Prašome atsakyti  į sekančius klausimus ir grąžinti anketą ne vėliau rugpjūčio 31-os dienos.  Gavę atsakymus iš narių, valdyba paskelbs rezultatus narių susirinkime ateityje.

Ar sutinkate su draugijos valdybos pasiūlymais atlikti modernizavimo darbus?

Question Title

* 1. Ar sutinkate su draugijos valdybos pasiūlymais atlikti modernizavimo darbus?

Ar sutinkate kad 3 ir 4 aukšto tualetai turėtu būti modernizuoti kad atitiktu MA ADA reikalavimus?

Question Title

* 2. Ar sutinkate kad 3 ir 4 aukšto tualetai turėtu būti modernizuoti kad atitiktu MA ADA reikalavimus?

Ar sutinkate kad oro vėsinimo sistemos turėtu būti įvestos į 3 ir 4 aukštus?

Question Title

* 3. Ar sutinkate kad oro vėsinimo sistemos turėtu būti įvestos į 3 ir 4 aukštus?

Pažymėkite kokia yra jūsų nuomonė kaip geriausiai išnaudoti 4-tą aukštą.  Kviečiame pasidalinti savo mintimis šiuo klausimu.

Question Title

* 4. Pažymėkite kokia yra jūsų nuomonė kaip geriausiai išnaudoti 4-tą aukštą.  Kviečiame pasidalinti savo mintimis šiuo klausimu.

Kontaktinė informacija:

Question Title

* 5. Kontaktinė informacija:

T