Question Title

* 1. V-ați adresat vreodată Instituției Prefectului

Question Title

* 2. Dacă DA, în ce probleme?

Question Title

* 3. Răspunsul primit v-a mulțumit?

Question Title

* 4. In care din următoarele domenii consideraţi ca Instituţia Prefectului este abilitată să rezolve problemele cetaţenilor?

  DA NU NR
Retrocedarea unei proprietăţi
Dispunerea de masuri pentru rezolvarea situatiilor de urgenta (calamitati naturale, etc.)
Conducerea generală a administraţiei publice
Ordine publică şi apărarea drepturilor cetăţenilor
Eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
Furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap sau grupurilor aflate în nevoie socială
Eliberare permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor
Construirea si gestionarea infrastructurii stradale

Question Title

* 5. Aţi avut vreo solicitare nerezolvată sau de care ati fost nemulţumit cum a fost rezolvată la unul din următoarele servicii deconcentrate ale ministerelor?

  Da Nu
Casa Judeţeană de Pensii Timiş
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis
Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş
Oficiul de Cadastru şi  Publicitate Imobiliară Timiş
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş
Direcţia pentru Agricultură Județeană Timiş
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş
Comisariatul Județean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş

Question Title

* 6. V-ați adresat Instituţiei Prefectului pentru rezolvarea solicitărilor enumerate la întrebarea anterioară?

Question Title

* 7. Dacă DA, acest lucru a dus la rezolvarea mulţumitoare a solicitării?

Question Title

* 8. Dacă NU, enumeraţi motivele pentru care nu v-aţi adresat Instituţiei Prefectului?

Question Title

* 9. Unde anume ai văzut / citit / auzit informaţii despre domeniile de competenţă ale Instituţiei Prefectului?

  Mentioneaza Nu mentioneaza Ns Nr
La televizor
La radio
Pe internet
În presa scrisă
În pliante / broşuri informative
În cărţi
 De la partide politice
De la organizaţii non-guvernamentale (ONG-uri)
De la prieteni
În familie
 Altceva

Question Title

* 10. Urmatoarele informatii sunt necesare procesarii statistice a raqspunsurilor

  sub 25 ani 26-30 ani 31-35 ani 36-40 ani 41-45 ani 45-55 ani peste 55
Varsta

T