OCJENA VAŽNOSTI ATRIBUTA KOJI UTJEČU NA KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE

Sljedeće četiri skupine pitanja odnose se na procjenu važnosti koju ispitanik pridaje određenim atributima koji utječu na atraktivnost i destinacijsku konkurentnost. Atributi su raspoređeni unutar zasebnih područja sukladno modelu konkurentnosti koji je odabran u svrhu provođenja ovog istraživanja.

Question Title

* 1. Molimo da ocijenite važnost koju pridajete pojedinim kulturnim resursima koji čine turističku ponudu Križevaca i okolice. (1- apsolutno nevažno; 5 - iznimno važno)

  apsolutno nevažno malo važno ni važno ni nevažno važno iznimno važno
razni kulturno-povijesni spomenici (burgovi i dvorci)
Crkve, Katedrala i 8 zvonika
Križevački trgovi (Trg Antuna Nemčića & Trg Josipa Jurja Strossmayera)
Gradska knjižnica Franjo Marković
Likovna galerija i Gradski muzej
arheološka nalazišta
nematerijalna kultura - običaji - Križevački štatuti
nematerijalna kultura - znamenite povijesne ličnosti
rukotvorine
legende
arhitektura, jezik, sustav vrijednosti
tradicionalna kuhinja (jela, pića) i recepti
tradicijski obrti

Question Title

* 2. Molimo da ocijenite važnost koju pridajete izdvojenim prirodnim resursima/bogatstvima koji čine turističku ponudu Križevaca i okolice. (1- apsolutno nevažno; 5 - iznimno važno)

  apsolutno nevažno malo važno ni važno ni nevažno važno iznimno važno
flora i fauna
gradski parkovi
pet posebnih rezervata
park šuma Župetnica
planina Kalnik
jezero Čambina
rijeka Drava i njena naplavna nizina; Veliki potok, Črnec, Kamešnica, Glogovnica s pritocima i Tremovački potok
jezero u Ravenskoj Kapeli
skupna stabala diljem Županije (kao spomenici prirode)
ljekovite vode i Apatovečko vrelo
Park kraj Visokog gospodarskog učilišta i park kraj osnovne škole „Vladimir Nazor‟ u Križevcima
regionalni park Mura-Drava
netaknuta priroda
Biblijski vrt mira
klima
krajolik (Kalnik)
vinogradi
voćnjaci
lovišta

Question Title

* 3. Molimo da ocijenite važnost koju pridajete izdvojenim tzv. "kreiranim resursima"  koji čine turističku ponudu Križevaca i okolice. (1- apsolutno nevažno; 5 - iznimno važno)

  apsolutno nevažno malo važno ni važno ni nevažno važno iznimno važno
manifestacije i tradicijska događanja
organizirane aktivnosti u prirodi
aktivnosti za posjetitelje tijekom cijele godine
aktivni odmor
rekreativni turizam
planinarski turizam
promatranje biljnog i životinjskog svijeta
sportski ribolov
cikloturizam
volonturizam
kulturni turizam
ruralni turizam
konjički turizam
kongresni turizam
vjerski turizam
eno i gastro turizam
transformacijski turizam (duhovne obnove, osobni razvoj...)
mitološki turizam
eko-turizam
astronomski turizam
dentalni turizam
turistički informacijski punktovi
turistički vodiči i organizirana vođenja
prijevoz za turiste (lokalno)
turistička signalizacija po Gradu i okolnim mjestima
oznake pristupnih putova do značajnih kulturnih i/ili prirodnih atrakcija
biciklističke staze
šetnice
odmorišta oko biciklističkih staza
turistička destinacija Jezero Čabraji
sportska infrastruktura
rekreacijska infrastruktura
digitalne tehnologije namijenjene turistima (u destinaciji, implementirane u ustanovama u kulturi, uz šetnice, QR kodovi i sl.)
kvaliteta smještajnih kapaciteta
kvaliteta ugostiteljskih objekata (OPG, agroturizmi)
broj smještajnih kapaciteta
broj ugostiteljskih objekata
ponuda izleta

Question Title

* 4. Molimo da ocijenite važnost koju pridajete izdvojenim potpornim čimbenicima koji omogućuju turističke posjete i dodaju vrijednost ukupnom turističkom proizvodu Križevaca i okolice. (1- apsolutno nevažno; 5 - iznimno važno)

  apsolutno nevažno malo važno ni važno ni nevažno važno iznimno važno
ceste u Križevcima
cestovna povezanost Križevaca i okolnih mjesta
telekomunikacijska infrastruktura
lokacija
pristup destinaciji (cestovni)
medicinske usluge
autentičnost turističkih iskustva u Križevcima
uređenost grada i komunalne usluge
osjećaj sigurnosti i zaštite
kvaliteta usluge u Gradu i mjestima
gostoljubivost lokalnog stanovništva
gostoljubivost zaposlenih u turizmu
kvaliteta turističke usluge
dobar omjer cijene i vrijednosti koja se za plaćeno dobiva

Question Title

* 5. Destinacijski menadžment. Molimo Vas da ocijenite važnost koju pridajete pojedinim atributima destinacijskog menadžmenta Križevaca i okolice. (1 - apsolutno nevažno; 5 - iznimno važno)

  apsolutno nevažno malo važno ni važno ni nevažno važno iznimno važno
Razvoj turizma odgovara potrebama zajednice
Turistički proizvod odgovara potrebama tržišta
Jasna vizija razvoja turizma destinacije
Jasne strateške smjernice razvoja turizma
Suradnja interesnih dionika u turizmu - javnog, privatnog i trećeg sektora
Suradnja pružatelja usluga u turizmu
Sudjelovanje udruga u sportu i kulturi u razvoju turističkog proizvoda
Poduzetništvo i socijalno poduzetništvo u funkciji turizma
Investicije u kvalitativni razvoj turizma
Edukacija pružatelja usluga u turizmu
Prihvaćanje novih trendova u turizmu
Ulaganje u novu tehnologiju u svrhu jače promocije turizma destinacije
Održavanje dobrih kvalitetnih odnosa s ključnim tržištima (domaćim i stranim)
Komunikacija i povjerenje između turista i lokalnog stanovništva
Dobra ravnoteža između destinacijskog proizvoda i preferencija ključnih ciljnih skupina (turista)
Učinkovito brendiranje destinacije
Prepoznatljivost destinacijskog brenda
Poznavanje stranih jezika zaposlenih u turizmu i ključnih interesnih dionika u turizmu
Razvoj i promocija novih turističkih proizvoda/doživljaja
Suradnja pružatelja usluga u turizmu i turističke zajednice
Ispitivanje zadovoljstva turista turističkim proizvodima i uslugama
Lokalno stanovništvo podupire razvoj turizma u zajednici
Ekološke inicijative privatnog sektora
Certificiranje objekata za smještaj ekološkim oznakama ili oznakama kvalitete
Certificiranje ugostiteljskih objekata posebnim oznakama kvalitete
Certificiranje smještajnih i ugostiteljskih objekata posebnim oznakama kojima se diferenciraju njihovi proizvodi/usluge (pet's friendly, family friendly, bike friendly i sl.)

T