Question Title

* 1. Jménem Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, Hospodářské komory ČR a CEBRE si Vás dovolujeme pozvat na debatu „Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele". Cílem debaty je diskutovat o evropských sankcích proti Rusku, respektive o ruských sankcích proti EU a jejich dopadech na hospodářský růst ČR a konkurenceschopnost českých firem a EU. Debata se koná 23. října 2014 od 16:00 do 18:00 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). Zúčastníte se debaty? * Pokud ano, klikněte na Yes. Pokud ne, klikněte na No.

Question Title

* 2. V případě účasti vypište prosím Vaše jméno, příjmení, instituci a emailovou adresu. Na tento email Vám budou zaslány podkladové dokumenty, které budou na debatě distribuovány. Po skončení debaty obdržíte na tuto adresu tiskovou zprávu z debaty a odkaz ke stažení PowerPointových prezentací řečníků.

Question Title

* 3. Cílem debaty je diskuze na otázky typu: Jaké jsou – přímé a nepřímé – dopady oboustranných sankcí na makroekonomické prostředí v ČR a u našich nejvýznamnějších obchodních partnerů v EU? Jaké jsou reálné dopady sankcí na sektory české ekonomiky a jaké výjimky byly z hlediska ČR vyjednány? Jak mají podnikatelé dále postupovat v případě negativního dopadu sankcí na jejich podnikání? Může dopad sankcí podpořit potřebné strukturální změny (ekonomiky či firem), případně podnítit české podnikatele k hledání nových exportních příležitostí?

Question Title

* 4. Prosím vepište otázku, kterou byste chtěl/a položit našim řečníkům? (vybrané dotazy budou na diskuzi prezentovány)

T