* 1. Středeční program - hosté

  celkově se mi líbilo líbil se mi přednášející, ale nelíbilo se mi téma nevím, nebyl jsem líbilo se mi téma, ale nezaujal mě přednášející celkově se mi nelíbilo
P. Tomáš Petráček: Koncil mezi modernou a tradicí aneb Druhý vatikánský koncil a jeho poselství
Marie Nováková: Komunikace
Augsburský biskup Konrad Zdarsy a královéhradecký biskup Jan Vokál
Filip Landa: Architektura jako zrcadlo společnosti
František Burda: Doc. Jaroslav Med a Česká tradice duchovní literatury
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin: Co je jazyk a jak to funguje?
Marie Svatošová: Klíč k pochopení duchovních potřeb bližního

* 2. Středeční program - ostatní
(známkování jako ve škole)

  1 2 3 4 5 nebyl(a) jsem
Zahajovací mše svatá Veni Sancte
Večer francouzských specialit
Mikulášská aneb karaoke party
Kající bohoslužba a koncert kapely Seiftiú

T