* 1. Անուն/ազգանուն/հայրանուն
տարիք

* 2. Կրթություն/աշխատանք

* 3. Կոնտակտային տվյալներ (hեռախոսահամար և էլ. փոստ)

* 4. Լեզուների իմացություն

  Չեմ տիրապետում Բավարար Լավ Գերազանց
Անգլերեն
Ռուսերեն
Արաբերեն
Պարսկերեն
Արևմտահայերեն

* 5. Հակիրճ ներկայացրեք Ձեզ (հետաքրքրություններ/հոբբիներ/այլ):

* 6. Արդյո՞ք ունեք կամավորական աշխատանքի փորձ (եթե այո, ապա խնդրում ենք մանրամասնել)։

* 7. Արդյո՞ք ունեք տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների հետ շփվելու փորձ (եթե այո, ապա խնդրում ենք մանրամասնել)։

* 8. Ինչո՞ւ եք ցանկանում կամավորական աշխատանք կատարել «Ընտանիքի ընկեր» ծրագրի շրջանակում։

* 9. Ի՞նչ սպասելիքներ ունեք ծրագրից։ Ի՞նչ եք ցանկանում ձեռք բերել:

* 10. «Ընտանիքի ընկեր» ծրագիրը նախատեսում է կամավորների ուսուցանում (թրեյնինգ) մի քանի օր տևողությամբ, ինչպես նաև ամսական հանդիպումներ։ Խնդրում ենք նշել, արդյո՞ք կարող եք ժամանակ հատկացնել այդ հանդիպումներին մասնակցելու համար։

T