• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Latviešu
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български

Milé dámy a páni,

Tento prieskum sa zameriava na Vaše skúsenosti a názory ako zamestnancov v bankovom a investičnom sektore, na ktorý sa vzťahuje regulácia MiFID II (Nariadenie o trhových a finančných nástrojoch 2014/65/EC) platná od roku 2018. Tento legislatívny rámec zavedený Európskou úniou vyžaduje od zamestnancov v bankovom sektore podporu ich schopností a kompetencií, aby boli lepšie pripravení napĺňať podmienky reportovacích postupov a poskytovať nezávislé finančné poradenstvo. Vyplnením dotazníku môžete prispieť k získaniu informácií, ktoré nám pomôžu pochopiť dopad MiFID II regulácie na organizačné zmeny, management zručností, druhy zamestnaneckých kontraktov a meniace sa pracovné podmienky v bankovom sektore.

Prieskum je anonymný a dôverný. Zozbierané dáta budú použité na výskumné účely. Ďalšie informácie o projekte Zmeny na finančnom trhu práce: https://celsi.sk/en/projects/detail/132/.

Vyplnenie dotazníku zaberie približne 15 minút.

Ak máte nejaké otázky, prosím kontaktujte: lucia.kovacova@celsi.sk.

 
Ďakujeme.
0 z 29 zodpovedaných
 

T