Výbor pro audit

Dobrý den,
níže naleznete 3 otázky k výboru pro audit. Pomozte mi prosím zodpovědět tyto otázky za účelem přípravy mé disertační práce na VŠE k problematice corporate governance a výboru pro audit. Průměrný čas na vyplnění dotazníku by neměl zabrat více jak 2 minuty. Dotazník je možné vyplnit do 9.3.2018.
Děkuji za Vaši pomoc.
S pozdravem
Robert Jurka
doktorand
Katedra financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha
e-mail: xjurr01@vse.cz nebo robert.jurka@post.cz
mobil: 734 685 805
https://cz.linkedin.com/in/robertjurka

Question Title

* 1. Setkala/setkal jste se někdy s problematikou výboru pro audit?

Question Title

* 2. Byl ve společnosti, kde působíte/kterou účtujete, zřízen výbor pro audit?

Question Title

* 3. Pokud v dané společnosti byl zřízen výbor pro audit, měla společnost povinnost založit tento výbor ze zákona?

T