* 1. Imię i nazwisko

* 2. Adres zamieszkania

* 3. Adres e-mail

* 4. Numer telefonu

* 5. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie?

* 6. Proszę krótko opisać swoje przygotowanie trenerskie i/lub pedagogiczne. 

* 7. Jakie ma Pan/Pani doświadczenie w  pracy z młodzieżą metodami aktywnymi?

* 8. Jak Pan/Pani ocenia swoją wiedzę na temat zjawiska mowy nienawiści  i przeciwdziałania jej występowaniu w sieci?

* 9. Jak zamierza Pan/Pani wykorzystać wiedzę i kompetencje zdobyte na szkoleniu?

* 10. Oba zjazdy szkoleniowe odbędą się w Warszawie. Stowarzyszenie Amnesty International zapewnia osobom spoza Warszawy noclegi w pokojach wieloosobowych. Czy potrzebuje Pan/Pani noclegu?

* 11. Czy ma Pan/Pani jakieś specjalne potrzeby żywieniowe?

* 12. Wysyłając niniejszy formularz, zobowiązuję się do pełnego uczestnictwa w dwóch zjazdach szkoleniowych w dniach 15-17 czerwca i 14-16 września 2018 roku.

* 13. Zgoda

T