Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Adres zamieszkania

Question Title

* 3. Adres e-mail

Question Title

* 4. Numer telefonu

Question Title

* 5. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie?

Question Title

* 6. Proszę krótko opisać swoje przygotowanie trenerskie i/lub pedagogiczne. 

Question Title

* 7. Jakie ma Pan/Pani doświadczenie w  pracy z młodzieżą metodami aktywnymi?

Question Title

* 8. Jak Pan/Pani ocenia swoją wiedzę na temat zjawiska mowy nienawiści  i przeciwdziałania jej występowaniu w sieci?

Question Title

* 9. Jak zamierza Pan/Pani wykorzystać wiedzę i kompetencje zdobyte na szkoleniu?

Question Title

* 10. Oba zjazdy szkoleniowe odbędą się w Warszawie. Stowarzyszenie Amnesty International zapewnia osobom spoza Warszawy noclegi w pokojach wieloosobowych. Czy potrzebuje Pan/Pani noclegu?

Question Title

* 11. Czy ma Pan/Pani jakieś specjalne potrzeby żywieniowe?

Question Title

* 12. Wysyłając niniejszy formularz, zobowiązuję się do pełnego uczestnictwa w dwóch zjazdach szkoleniowych w dniach 15-17 czerwca i 14-16 września 2018 roku.

Question Title

* 13. Zgoda

T