RROGRAMUL ASMR 3000

SCURTĂ DESCRIERE

Programul ASMR 3000 are ca scop stimularea activității grupurilor de suport SM locale. Programul oferă finanțare grupurilor locale SM ASMR, pe bază de aplicație depusă la ASMR, cu îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, formulate în prezentul program.

Programul ASMR 3000 este constituit din fondurile colectate de campania Fondul Ice Bucket Challenge în anul  2014, care a strâns peste 200000 Lei și din alte fonduri care sunt strânse de la sponsori pentru acest program.

Obiective programului pentru anul 2018 sunt:

Finanțarea unui număr de 10 proiecte de activități anual a grupurilor locale SM;
 
Domeniu de aplicare:

Dezvoltarea grupului local SM integrat mișcarea națională coordonată de ASMR
Dezvoltarea mișcării naționale SM coordonată de ASMR
 
Grup țintă:

Grupurile SM locale ASMR
Comunitatea SM din România
 
Activități eligibile:

Constituirea grupului local SM;
Realizare de întâlniri lunare, sau cel puțin trimestriale ale grupului local SM;
Organizarea de evenimente SM locale;
Participarea la evenimente naționale organizate de ASMR (costuri de deplasare);
Participarea ca și coorganizator la evenimente și proiecte ASMR naționale;
Publicații și traduceri de publicații noi dedicate SM, înscrise în Biblioteca SM a ASMR;
Coordonarea de inițiative naționale ASMR, înscrise în Agenda Pacientului 2018.
 
Buget proiectelor:

·         Sprijinul financiar alocat este situat între 500 și 3000 Lei/proiect

·         Fondul de finanțare pentru anul 2018 este de 30000 Lei

Perioada de implementare proiecte:

Perioada eligibilă de proiect este de 01.04.-31.12.2018;

Surse bugetare ale programului:

Fondul Ice Bucket Challenge
Asociația Filantropia Oradea
Fundația de Scleroză Multiplă Bihor
Organizații locale de sprijin pentru grupurile locale SM
Donatori și sponsori locali
Grupuri locale SM
Companii donatoare
 
Termenul de depunere a solicitărilor: 25 februarie 2018
Proiectele vor fi depuse în format electronic, după cum urmează.

T