HaskoningDHV heeft van Rijkswaterstaat leefomgeving een opdracht gekregen om de impact van aangekondigde beleid op de samenstelling en hoeveelheid van bedrijfsafval in kaart brengen.

Het beleid voor een circulaire economie vanuit zowel de Europese Unie als Nederlandse overheid heeft geresulteerd in een opeenstapeling van maatregelen. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat verschuivingen gaan plaatsvinden in het gebruik van materialen en tevens dat bronscheiding en hergebruik gaan toenemen.

Deze ontwikkelingen zullen een impact hebben op de samenstelling en de hoeveelheid van restafval dat vrijkomt bij bedrijven.

Een onderdeel van onze opdracht is het bij circa 30 bedrijven in kaart brengen wat bij hen de impact zal zijn. Hiertoe moeten we een beeld krijgen van de huidige situatie. Elk deelnemend bedrijf bieden we na afloop van de enquête ook de mogelijkheid een inschatting te maken voor hun afval volgens de ontwikkelde systematiek.

Uw gegevens zullen wij gebruiken voor een analyse van de impact. De verwachte impact zullen we rapporteren. We zullen geen samenstellingsstellingsgegevens of hoeveelheden van een individueel bedrijf opnemen in de rapportage die uiteindelijk gepubliceerd zal worden op de website van Rijkswaterstaat.

Question Title

* 1. Namens welk bedrijf voert u de afvalgegevens in?

Question Title

* 2. Onder welke branche valt uw bedrijf?

Question Title

* 3. Hoeveel afval komt bij uw bedrijf per jaar vrij in kg (1 ton = 1000kg) in totaal (zowel restafval als brongescheiden stromen)?

Question Title

* 4. Welke materialen worden bij uw bedrijf aan de bron gescheiden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Welke hoeveelheid van onderstaande stromen worden bij uw bedrijf (apart) ingezameld in kg (1 ton = 1000kg)? Indien het niet apart wordt ingezameld, vult u 0 in.

Question Title

* 6. Wordt PMD nagescheiden uit uw restafval?

Question Title

* 7. Heeft u de samenstelling van het restafval wel eens laten onderzoeken?

0 of 14 answered
 

T