Algemene organisatorische informatie

Question Title

Aanvrager

Question Title

Wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager

Question Title

Contactpersoon (indien andere persoon dan de wettelijke vertegenwoordiger)

Question Title

Soort organisatie

Question Title

Sector

Question Title

Beschrijf uw organisatie/entiteit, haar activiteiten en ervaring (max 10 regels).

Question Title

Beschrijf, in voorkomend geval, uw werk ter bevordering van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) en de Agenda 2030, en/of met betrekking tot de thematische brandpunten.

Question Title

Behoort u tot netwerken of coalities?

Question Title

Heeft u deelgenomen aan een van de evenementen/ workshops voor capaciteitsopbouw in het kader van het EU-project ‘Maak Europa duurzaam voor iedereen’ ?

Question Title

Projecttitel

Question Title

THEMATISCHE FOCUS
[de aanvrager kan er meer dan één kiezen]

Question Title

Soort activiteiten
[de aanvrager kan er meer dan één kiezen]

Question Title

De duur van het project (indicatieve start & einddatum)

Startdatum
Einddatum

Question Title

Plaats van de uitvoering (locatie)

Question Title

Gelieve een gedetailleerde begroting (in euro's) te uploaden met behulp van de verstrekte template.
Houd er rekening mee dat: Voorkeur zal worden gegeven aan projecten met een gunstige verhouding tussen kosten en potentieel bereik, en waarvan het grootste deel van de verwachte uitgaven gekoppeld is aan de uitvoering van de actie zelf. De duidelijkheid en de samenhang van de voorgestelde begroting met de voorgestelde activiteiten zullen worden beoordeeld.

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File
No file chosen

Question Title

Is dit voorstel een onderdeel van een groter bestaand project? Zo ja, gelieve te specificeren? (5 -10 regels)

T