Question Title

* 1. Gjinia

Question Title

* 2. Mosha

Question Title

* 3. Programi i studimit

Question Title

* 4. Viti i përfundimit të studimeve

Question Title

* 5. A jeni i punësuar?

Question Title

* 6. Nëse po , çfarë profesioni ushtroni ?

Question Title

* 7. Si jeni informuar për Kolegjin Universitar  WISDOM?

Question Title

* 8. Pse vendosët të studionit në Kolegjin Universitar WISDOM?

Question Title

* 9. Sa të vlefshme kanë qënë për ju njohuritë e fituara në Kolegjin Universitar WISDOM?

T