Obecné informace o organizaci

Question Title

1. Žadatel

Question Title

2. Právní zástupce žadatele

Question Title

3. Kontaktní osoba (pokud se liší od právního zástupce)

Question Title

4. Typ organizace

Question Title

5. Odvětví

Question Title

6. Popište svou organizaci/subjekt, její/jeho činnosti a zkušenosti (max. 10 řádků).

Question Title

7. Popřípadě popište svou práci v oblasti cílů udržitelného rozvoje, prosazování Agendy 2030 a/nebo souvislost s tématickými zaměřeními.

Question Title

8. Patříte k nějakým sítím nebo koalicím? Pokud ANO, ke kterým?

Question Title

9. Zapojili jste se do některé z akcí/workshopů v oblasti budování kapacit v rámci projektu „Udržitelná Evropa pro každého"?

Question Title

10. Název projektu

Question Title

11. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
[žadatelé mohou vybrat více než jednu položku]

Question Title

12. Typ činností
[žadatelé mohou vybrat více než jednu položku]

Question Title

13. Doba trvání projektu (orientační datum zahájení a ukončení)

Date
Date

Question Title

14. Místo uskutečnění projektu (lokalita)

Question Title

15. Nahrajte podrobný rozpočet v eurech - použijte předepsaný formulář pro rozpočet (ke stažení na webu, kde je zveřejněna tato výzva).
Vezměte prosím na vědomí, že: Upřednostněny budou projekty s příznivým poměrem nákladů a potenciálního dosahu, u kterých bude většina očekávaných výdajů navázána na provádění samotného záměru. Posuzuje se jednoznačnost a soudržnost navrhovaného rozpočtu s navrhovanými činnostmi.

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

16. Je návrh součástí většího stávajícího projektu? Pokud ano, upřesněte. (5–10 řádků)

T