Αυτή η έρευνα δημιουργήθηκε για εσάς που είτε είστε εργαζόμενοι σε κάποια εταιρεία είτε βρίσκεστε σε διαδικασία εύρεσης εργασίας. Στόχος μας είναι να δούμε τη στάση σας απέναντι στην εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ (ηγέτιδα εταιρεία Ηλεκτρολογικού Υλικού) ως μελλοντικό εργοδότη σας, την εικόνα που έχετε για τον συγκεκριμένο εργοδότη, καθώς και τυχόν εμπειρία σας ως υποψήφιοι σε θέσεις εργασίας της εταιρείας.
 
Ο χρόνος συμπλήρωσης της έρευνας είναι 15 λεπτά και τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να προτείνουμε πρακτικές λύσεις σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του Employer Branding της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ. 
 
Η συγκεκριμένη στατιστική έρευνα αποτελεί μέρος του Employer Branding Audit, που διεξάγεται από την «Καριέρα ΑΕ» για την εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ, μέσω της εταιρείας «SurveyMonkey Europe UC». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την πολιτική απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Η έρευνα πραγματοποιείται για στατιστικούς σκοπούς, είναι ανώνυμη και κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα σας ζητηθεί να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα. 

Question Title

* 1. Σε ποιο ηλικιακό γκρουπ ανήκετε;

Question Title

* 2. Φύλο:

Question Title

* 3. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;

Question Title

* 4. Σε ποια περιφερειακή ενότητα διαμένετε;

Question Title

* 5. Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση;

Question Title

* 6. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε εταιρεία στον κλάδο της λιανικής (Retail);

Question Title

* 7. Αν ναι, πόσα έτη προϋπηρεσίας διαθέτετε στον κλάδο της λιανικής (Retail);

T