Spoštovani,

v sklopu projekta E-SPACE (Spodbujanje krožnega gospodarstva v programu Ekošola), ki ga pilotno izvajamo v Sloveniji in v Latviji, vas prosimo, da izpolnite kratek vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo v pomoč pri izvajanju aktivnosti.

Hvala za sodelovanje,

program Ekošola Slovenija in FEE (Mednarodna organizacija za  okoljsko izobraževanje)

Question Title

* 1. Prosimo, izpolnite:

Question Title

* 2. Spol

Question Title

* 3. Ocenite navedene dejavnike glede na njihovo pomembnost/vpliv na krožno gospodarstvo.

  Zelo pomembno Pomembno Nevtralno/nisem prepričan  Nepomembno Popolnoma nepomembno
a) Ekološka degradacija in podnebne spremembe
b) Veliko povpraševanje po izdelkih zaradi naraščajoče potrošnje 
c) Veliko povpraševanje po izdelkih zaradi naraščajočega števila prebivalstva 
d) Tehnološki napredek, ki omogoča pridobiti več v kratkem času
e) Omejena oskrba ter pomanjkanje materialov in virov za proizvodnjo 
f)  Visoki stroški proizvodnje in konkurenca med podjetji

Question Title

* 4. Ocenite pomembnost navedenih načel za krožno gospodarstvo.

  Zelo pomembno Pomembno Nevtralno/ nisem prepričan  Nepomembno Popolnoma nepomembno
a)       Preoblikovanje sistemov proizvodnje in porabe, da ne bosta ustvarjala odpadkov
b)      Ločevanje bioloških ali organskih materialov, tehničnih (kot sta kovina in plastika) in drugih
c)       Uporaba obnovljivih virov energije

Question Title

* 5. Kako pomembne so navedene strategije za spodbujanje/uveljavljanje krožnega gospodarstva?

  Zelo pomembno Pomembno Nevtralno Nepomembno Popolnoma nepomembno
a) Podaljšanje življenjske dobe izdelka z obnavljanjem (ponovno izdelavo, obnovo, popravili) 
b) Proizvodnja in uporaba izdelkov z daljšo življenjsko dobo
c) Preprečevanje nastajanja odpadkov
d) Zmanjšanje izčrpavanja virov (materialov)
e) Prodaja storitev in ne prodaja izdelkov, na primer souporaba in ne kupovanje avtomobilov
f) Dolgoročna  obstojnost/ obnovljivost in blaginja planeta
g) Zaščita in varovanje/nadzor netrajnostnih virov pri oskrbovanju podjetjih
h) Zmanjšanje gospodarske rasti 
i) Povečanje dobička z nižjimi stroški zaradi učinkovitosti in večjega povpraševanja
j) Recikliranje in predelava materialov

Question Title

* 6. V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate z navedenimi izjavami?

  Popolnoma se strinjam Se strinjam Sem nevtralen(-na) Se ne strinjam Nikakor se ne strinjam
a)     Virov, ki jih uporabljamo, imamo v izobilju, njihovo pridobivanje je preprosto, odstranjevanje pa cenovno ugodno.
b)     Industrijska revolucija je pospešila nastajanje odpadkov in obremenila/povečala porabo omejenih virov.
c)       Krožno gospodarstvo bo pripeljalo do obnove naravnih virov. 
d)      Krožno gospodarstvo bo zmanjšalo uporabo strupenih materialov. 
e)      Krožno gospodarstvo bo spodbudilo oblikovanje izdelkov z daljšo življenjsko dobo.  
f)        Načrtovano zastaranje je pomembna poslovna strategija, ki potrošnike pripravi, da kupujejo izboljšane izdelke. 
g)       Krožno gospodarstvo bo povzročilo izgubo delovnih mest, saj se bo zmanjšal obseg gospodarstva zaradi manjšega povpraševanja po novih izdelkih.
h)      Ena od ovir za krožno gospodarstvo je prepričanje, da imeti ali trošiti manj pomeni biti reven. 
i)        Omejeni viri so eden najpomembnejših razlogov za spodbujanje krožnega gospodarstva. 
j)        Krožno gospodarstvo bo povzročilo večjo porabo virov, ker bo proizvodnja postala učinkovitejša.
k)       Potrebo po menjavanju in porabi izdelkov podjetja povečujejo z oglaševanjem.

Question Title

* 7. Kateri od spodaj navedenih vedenjskih vzorcev potrošnikov imajo velik učinek na uveljavljanje krožnega gospodarstva?

  Zelo majhen učinek Majhen učinek Nevtralen učinek Velik učinek Zelo velik učinek
a)       Souporaba in najemanje izdelkov namesto kupovanja
b)      Vzdrževanje in popravljanje izdelkov za dolgotrajno uporabo
c)       Izbira trajnih izdelkov
d)      Prodaja, podarjanje, obnavljanje in recikliranje opreme
e)      Ločevanje in recikliranje odpadkov 
f)        Kupovanje ekološko in lokalno pridelane hrane
g)       Uporaba izdelkov iz recikliranih materialov
0 of 7 answered
 

T