Screen Reader Mode Icon
1.         Splošne opombe

i. Vprašalnik je namenjen ugotavljanju poznavanja krožnega gospodarstva.
ii. Analiza in poročanje o anketi ne bosta razkrila identitete učencev.
iii. Prosimo, da na vprašanja odgovoriš iskreno, saj bomo tako lahko pripravljali kakovostne projekte.
iv. Za odgovore na vprašanja imaš na voljo 30 minut časa.

Question Title

* 1. Prosimo, izpolnite

Question Title

* 2. Spol

Question Title

* 3. Starost (v letih)

Question Title

* 4. Oceni pomembnost posameznega razloga za spodbujanje krožnega gospodarstva.

  Popolnoma nepomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Nisem prepričan
a)         Ljudje morajo zmanjšati čedalje večje uničevanje narave, ki je posledica izkoriščanja virov in odlaganja odpadkov.  
b)         Ljudje morajo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, ki segrevajo naš planet.
c)         Ljudje kupujejo preveč stvari in bi morali zmanjšati svoje potrebe po dobrinah.
d)         Število ljudi na Zemlji se povečuje in vsi potrebujejo podobne osnovne dobrine, kot so stanovanje, hrana, oblačila ...
e)         Planet nima dovolj surovin in virov za proizvodnjo dobrin/stvari, ki jih ljudje potrebujejo.

Question Title

* 5. Oceni pomembnost navedenega za spodbujanje krožnega gospodarstva.

  Popolnoma nepomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Nisem prepričan
a)         Spremeniti način proizvodnje in porabe izdelkov, da bo pri tem nastalo čim manj odpadkov. 
b)         Ločevati organske odpadke od kovine in plastike, da bosta recikliranje in predelava materialov učinkovitejša.
c)         Uporabljati obnovljive vire energije.

Question Title

* 6. Katere navedene ukrepe podpiraš?

  Zelo verjetno Verjetno Morda

Malo verjetno Sploh ne
a)       Souporabljal(-a) bom oziroma sposojal(-a) si bom in najemal(-a) izdelke, namesto da bi jih imel(-a) v lasti. Knjige si bom na primer delil(-a) s prijatelji, da jim jih ne bo treba kupovati.
b)      Vzdrževal(-a) in popravljal(-a) bom svoje stvari, da jih bom lahko dlje uporabljal(-a).
c)       Izbral(-a) bom izdelke, ki jih je mogoče uporabljati dalj časa, čeprav niso tako kul.
d)      Prodal(-a) in podaril(-a) bom stvari, ki jih ne potrebujem več, da ne bodo končale kot neuporabni odpadki.
e)      Ločeval(-a) in recikliral(-a) bom odpadke.
f)        Kupoval(-a) bom lokalno pridelano hrano.

Question Title

* 7. V kolikšni meri se strinjaš oziroma ne strinjaš z navedenimi izjavami?

  Popolnoma se strinjam Se strinjam Sem nevtralen/nisem prepričan Se ne strinjam Nikakor se ne strinjam
a)       Omejeni viri so eden najpomembnejših razlogov za naložbe v krožno gospodarstvo. 
b)      Krožno gospodarstvo nam lahko pomaga obnoviti svetovne naravne vire.
c)       Krožno gospodarstvo bo spodbudilo oblikovanje izdelkov z daljšo življenjsko dobo.  
d)      Krožno gospodarstvo bo zmanjšalo število delovnih mest na trgu dela, ker bodo ljudje kupovali in izdelovali manj izdelkov.
e)      Ljudje nočejo, da izpadejo revni, ker kupujejo ali imajo v lasti manj stvari.
f)        Svet ima dovolj virov (kot so voda, materiali, energija), ki jih lahko uporabljamo in odstranjujemo z nizkimi stroški.
g)       Podjetja izdelujejo izdelke, ki jih je treba kmalu izboljšati ali nadgraditi, da zaslužijo več denarja.
h)      Krožno gospodarstvo bo zmanjšalo uporabo strupenih materialov.
i)        V krožnem gospodarstvu se poraba poveča, ker je proizvodnja dobrin učinkovitejša in cenejša.
j)        Ljudje kupujejo nove stvari, ker jih k temu močno spodbuja oglaševanje.
k)       Krožno gospodarstvo bo koristilo podjetjem, ki skušajo izdelovati izdelke učinkovito in z nizkimi stroški.
0 of 7 answered
 

T