* 1. คิดว่าระบบ Design365days ตอนนี้ที่ใช้อยู่ เป็นอย่างไร ?

* 2. มี Feature หรือฟังก์ชั่นไหนที่มีปัญหาหรืออยากให้เแก้ไขบ้าง ?

* 3. ทางคุณอยากให้ Design365days มีอะไรเพิ่มบ้าง ?

* 4. คุณรู้จักเว็บไซต์ Design365days จากไหน ?

* 5. ชื่อหรืออีเมล์ที่ใช้งานในเว็บไซต์ Design365days คืออะไร ?

T