WELKOM BIJ DE EUROPESE VAARDIGHEDENENQUÊTE OVER VRIJWILLIGERSWERK IN DE SPORT

Beste collega,

WIJ HEBBEN UW MENING EN BIJDRAGE NODIG OM SAMEN VRIJWILLIGERSWERK IN DE SPORT VERDER TE ONTWIKKELEN.

U weet dat vrijwilligers van vitaal belang zijn op elk niveau in de sport, van lokale amateursport tot internationale topcompetities. Zoveel sport en lichaamsbeweging zou eenvoudigweg niet kunnen plaatsvinden zonder degenen die vrijwillig hun tijd, energie en inzet aan onze sector geven. Veel vrijwilligers halen enorme persoonlijke en sociale voordelen uit hun vrijwilligerswerkervaringen. Vrijwilligerswerk in de sport is op zijn best een "win-win"-situatie.

Zelfs vóór de Covid waren er echter al aanwijzingen dat het vrijwilligerswerk in de sport in heel Europa terugliep. Er zijn nu verontrustende tekenen dat de pandemie de situatie heeft verergerd, en dit zou een effect op de langere termijn kunnen hebben. Nu de Europese sport er weer bovenop komt, moeten praktische manieren worden gevonden om het aantal vrijwilligers weer op peil te brengen door meer mensen met de juiste instelling, motivatie en vaardigheden aan te trekken en hen vast te houden door een goede opleiding en een goed management van vrijwilligers.

Deze enquête is een unieke poging om een zo breed mogelijk scala van sportorganisaties van alle soorten en maten (clubs, verenigingen, federaties enz.) in heel Europa te bereiken om meer te weten te komen over de wijze waarop de sector zijn vrijwilligers rekruteert, opleidt en beheert. We willen ook nagaan voor welke uitdagingen sportorganisaties staan met betrekking tot vrijwilligerswerk en mogelijke oplossingen horen.

U WORDT NIET GEVRAAGD VEEL TE SCHRIJVEN. DE ANTWOORDEN OP DE MEESTE VRAGEN ZIJN ALLEEN "AANKRUISVAKJES".

De enquête is een belangrijk onderdeel van V4V, een Erasmus+ sportproject onder leiding van het European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) met de steun van 12 partners (nationale en internationale sportbonden, een overheidsinstantie, twee universiteiten, twee onderzoekscentra en twee Europese netwerken).
Meer informatie is te vinden op: http://www.v4v-sport.eu.

(Noot voor de collega's in het VK: ook al wordt V4V gefinancierd door de Europese Unie, de EU erkent dat het VK een belangrijk partnerland is, vooral voor sport, en uw antwoorden op deze enquête zijn even belangrijk, en u zult ook profiteren van de resultaten).

V4V heeft als doel:
  • Verzamelen, analyseren en rapporteren van belangrijke statistieken over sportvrijwilligers - de rol die zij spelen in sportorganisaties, de balans tussen mannen en vrouwen, de betrokken leeftijdsgroepen, handicaps, de waarde die zij toevoegen, enz.
  • Praktische richtlijnen en online toolkits opstellen voor sportorganisaties en vrijwilligers om hun werving, opleiding, behoud en doorstroming te verbeteren
  • Een Europese bijeenkomst organiseren over de vaardigheden van sportvrijwilligers (gepland voor december 2023), waar alle belanghebbenden de uitkomsten kunnen bestuderen en strategieën kunnen bepalen
Alle innovatieve rapporten en toolkits zullen gratis ter beschikking van de sportgemeenschap worden gesteld, maar door deel te nemen aan deze enquête krijgt u voorrang bij de toegang.

DANK U VOOR UW KOSTBARE TIJD OM DEZE BELANGRIJKE ENQUÊTE IN TE VULLEN!

Uw antwoorden op de online-enquête worden anoniem behandeld op een manier die u niet identificeert, en worden alleen ingezien door het EOSE-team dat verantwoordelijk is voor de analyse. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Als u besluit om uw persoonlijke gegevens in te vullen in het laatste deel van de enquête, zullen we deze bewaren voor het doel van het project en de follow-up activiteiten rond vrijwilligerswerk in de sport en zullen we ze alleen gebruiken om opnieuw contact met u op te nemen in geval van een directe vraag of verdere raadpleging of om de laatste ontwikkelingen van het project met u te delen.

Indien u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Geoff Carroll of Aurélien Favre (geoff.carroll@eose.org / aurelien.favre@eose.org) van EOSE, die deze onderzoeksactiviteit coördineren.

Wij kijken uit naar uw antwoorden

Met vriendelijke groet,

Het onderzoeksteam van het V4V-project
V4V PROJECT PARTNERSCHAP:
S2A Partnership

Medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.
De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
 
2% of survey complete.

T