TERVETULOA EUROOPPALAISEEN VAPAAEHTOISTYÖN OSAAMISTA KOSKEVAAN SELVITYKSEEN

Hyvä kollega,

TARVITSEMME NÄKEMYSTÄSI JA APUASI, JOTTA VOIMME YHDESSÄ KEHITTÄÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ URHEILUSSA.

Vapaaehtoiset ovat elintärkeitä urheilussa paikalliselta seuratasolta kansainvälisiin huippukilpailuihin. Urheilua ja liikuntaa ei yksinkertaisesti voisi tapahtua näin paljon ilman vapaaehtoisia, jotka antavat aikaansa, energiaansa ja sitoutumistaan yhteiseksi hyväksi. Monet vapaaehtoiset saavat vapaaehtoiskokemuksistaan valtavia henkilökohtaisia ja sosiaalisia hyötyjä. Urheilun vapaaehtoistyö on parhaimmillaan win-win-tilanne kaikille osapuolille.

Jo ennen Covidia oli näyttöä siitä, että urheilun vapaaehtoistoiminta oli vähenemässä kaikkialla Euroopassa. Nyt on huolestuttavia merkkejä siitä, että pandemia on heikentänyt tilannetta, ja tällä voi olla pitkän aikavälin vaikutuksia. Kun eurooppalainen urheilu alkaa elpyä, on todella tarpeen löytää käytännön keinoja vapaaehtoistyön rakentamiseksi uudelleen siten, että houkutellaan lisää henkilöitä, joilla on asennetta, motivaatiota sekä osaamista. Tämä tapahtuu pitämällä vapaaehtoiset mukana laadukkaan vapaaehtoiskoulutuksen ja -johtamisen avulla.

Kartoitus on ainutlaatuinen yritys tavoittaa mahdollisimman suuri joukko kaikenkokoisia ja -muotoisia urheilujärjestöjä (seuroja, yhdistyksiä, liittoja jne.) eri puolilta Eurooppaa, jotta saamme lisää tietoa, miten urheilu- ja liikunta-ala rekrytoi, kouluttaa ja johtaa vapaaehtoisiaan. Haluamme myös selvittää, millaisia haasteita urheilujärjestöt kokevat vapaaehtoistoiminnan suhteen, ja kuulla mahdollisista ratkaisuista.

SINUA EI PYYDETÄ KIRJOITTAMAAN KOVIN PALJON. USEIMPIIN KYSYMYKSIIN VOIT VASTATA VAIN LAITTAMALLA RASTI RUUTUUN.

Tutkimus on keskeinen osa V4V:n, Erasmus+-Sport -hanketta, jota johtaa Euroopan urheilun ja työllisyyden seurantakeskus (EOSE) 12 kumppanin (kansalliset ja kansainväliset urheiluliitot, valtionhallinto, kaksi yliopistoa, kaksi tutkimuskeskusta ja kaksi eurooppalaista verkostoa) aktiivisella tuella.
Lisätietoja on osoitteessa: http://www.v4v-sport.eu.

(Huomautus Iso-Britannian kollegoille: vaikka V4V:tä rahoittaa Euroopan unioni, EU tunnistaa Iso-Britannian tärkeäksi kumppanimaaksi erityisesti urheilussa, joten vastauksenne kyselyyn ovat tärkeitä, ja te voitte hyötyä tuloksista.)

V4V tavoitteena on:
  • Kerätä, analysoida ja raportoida keskeisiä tietoja vapaaehtoisten tehtävistä urheilujärjestöissä, miesten ja naisten osuudesta, mihin ikäryhmään kuuluvat, vamma-asteesta ja vapaehtoisten tuomasta lisäarvosta jne
  • Luoda käytännön ohjeita ja verkkotyökaluja urheilujärjestöille ja vapaaehtoisille, jotta voidaan kehittää heidän rekrytointiaan, koulutustaan, sitouttamistaan ja kehittymistään
  • Järjestää Euroopan vapaaehtoistoiminnan osaamista urheilussa käsittelevä huippukokous (suunniteltu joulukuuksi 2023), jossa kaikki asiasta kiinnostuneet sidosryhmät voivat tutustua tuloksiin ja osallistua strategian muotoiluun.
Kaikki innovatiiviset selvitykset ja verkkotyökalut annetaan vapaasti urheiluyhteisön saataville, mutta osallistumalla tähän kyselyyn olet etusijalla

KIITOS, ETTÄ ANNAT ARVOKASTA AIKAASI TÄMÄN TÄRKEÄN KYSELYN TÄYTTÄMISEEN!

Verkkokyselyyn antamiasi vastauksia käsitellään nimettömänä, ja niistä ei voida tunnistaa sinua. Ainoastaan EOSE-tiimi näkee tulokset ja vastaa analyysistä. Tietoja käsitellään Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Jos päätät syöttää henkilötietosi kyselyn viimeiseen osioon, säilytämme ne hankkeen tarkoituksiin ja urheilun vapaaehtoistyöhön liittyvään seurantaan. Käytämme henkilötietojasi vain ottaaksemme sinuun uudelleen yhteyttä, jos sinulla on suora kysymys tai tarve lisäkonsultaatiolle tai jakaaksemme kanssasi kartoituksen viimeisintä kehitysvaihetta.

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Geoff Carrolliin tai Aurélien Favreen (geoff.carroll@eose.org / aurelien.favre@eose.org) EOSE:sta, jotka koordinoivat tätä tutkimusta.

Odotamme innolla vastauksiasi

Ystävällisin terveisin,

V4V-hankkeen johtoryhmä
V4V-HANKEKUMPPANUUS:
S2A Partnership

Euroopan unionin Erasmus+-ohjelman osarahoittama.
Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.
 
2% of survey complete.

T