VELKOMMEN TIL DEN EUROPÆISKE KOMPETENCEUNDERSØGELSE OM FRIVILLIGT ARBEJDE INDEN FOR IDRÆT

Kære kollega,

VI HAR BRUG FOR DIN MENING OG DIT BIDRAG TIL I FÆLLESKAB AT UDVIKLE DET FRIVILLIGE ARBEJDE INDEN FOR IDRÆT.

Frivillige er afgørende for idrætten på alle niveauer fra det lokale foreningsarbejde til internationale elitekonkurrence. Meget idræt og fysisk aktivitet kunne simpelthen ikke finde sted uden dem, der frivilligt giver deres tid, energi og engagement til vores sektor. Mange frivillige får et stort personligt og socialt udbytte af deres frivillige arbejde. Frivilligt arbejde inden for idræt er i bedste fald en win-win situation.

Allerede før Covid var der imidlertid tegn på, at frivilligt arbejde inden for idræt var i tilbagegang i hele Europa. Der er nu foruroligende tegn på, at pandemien har forværret situationen, og det kan have en langsigtet virkning. Efterhånden som den europæiske idræt er på vej ind i en genstartsproces, er der et reelt behov for at finde praktiske metoder til at genopbygge den frivillige arbejdsstyrke ved at tiltrække flere mennesker med det rette engagement, motiver og færdigheder og fastholde dem gennem god uddannelse og ledelse af frivillige.

Denne undersøgelse er et enestående forsøg på at nå ud til det bredeste udvalg af idrætsorganisationer i alle former og størrelser (klubber, foreninger, forbund osv.) i hele Europa for at finde ud af mere om, hvordan sektoren rekrutterer, uddanner og administrerer sine frivillige. Vi ønsker også at undersøge de udfordringer, som idrætsorganisationer står over for med hensyn til det frivillige arbejde, og høre om mulige løsninger.

DU BLIVER IKKE BEDT OM AT SKRIVE SÆRLIG MEGET. DE FLESTE SPØRGSMÅL KAN KUN BESVARES VED AT SÆTTE ET KRYDS.

Undersøgelsen er en vigtig del af V4V, et Erasmus+ sportsprojekt, der ledes af det europæiske observatorium for sport og beskæftigelse (EOSE) med aktiv støtte fra 12 partnere (nationale og internationale idrætsorganisationer, et statsligt organ, to universiteter, to forskningscentre og to europæiske netværk).
Du kan finde flere oplysninger på: http://www.v4v-sport.eu.

(Bemærk til kolleger i Storbritannien: Selv om V4V finansieres af EU, anerkender EU, at Storbritannien er et vigtigt partnerland, især inden for sport, og jeres svar på denne undersøgelse er lige så vigtige, og I vil også få gavn af resultaterne).

V4V har til formål at:
  • Indsamle, analysere og rapportere om nøglestatistikker om frivillige i idrætten - de roller, de har i idrætsorganisationer, balancen mellem mænd og kvinder, de involverede aldersgrupper, handicaps og den værdi de tilfører osv.
  • Udarbejdelse af praktisk vejledning og online værktøjskasser til idrætsorganisationer og frivillige for at forbedre deres rekruttering, uddannelse, fastholdelse og udvikling
  • Tilrettelægge et europæisk topmøde om frivilligt arbejde inden for sport (planlagt til december 2023), hvor alle interesserede parter kan drøfte resultaterne og formulere strategier
Alle de innovative rapporter og værktøjskasser vil blive stillet frit til rådighed for idrætsverdenen, men ved at deltage i denne undersøgelse får du prioriteret adgang.

TAK, FORDI DU BRUGER DIN KOSTBARE TID TIL AT UDFYLDE DENNE VIGTIGE UNDERSØGELSE!

Dine svar på onlineundersøgelsen vil blive behandlet anonymt på en måde, der ikke identificerer dig, og vil kun blive set af EOSE-teamet, som er ansvarlig for analysen. Dataene vil blive behandlet i overensstemmelse med Europas generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Hvis du beslutter dig for at indtaste dine personlige data i den sidste del af undersøgelsen, vil vi opbevare dem med henblik på projektet og opfølgningsaktiviteterne omkring frivilligt idrætsarbejde og vil kun bruge dem til at kontakte dig igen i tilfælde af direkte spørgsmål eller yderligere høring eller til at dele den seneste udvikling fra projektet med dig.

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Geoff Carroll eller Aurélien Favre (geoff.carroll@eose.org / aurelien.favre@eose.org) fra EOSE, som koordinerer denne forskningsaktivitet.

Vi ser frem til at modtage dit svar

Med venlig hilsen,

Ledelsesgruppen for V4V-projektet
V4V-PROJEKTET PARTNERSKAB:
S2A Partnership

Samfinansieret af Erasmus+-programmet fra Den Europæiske Union.
Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes egne synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af de deri indeholdte oplysninger.
 
2% of survey complete.

T