За ДИВАЙС
DEVISE е проект, финансиран от ЕС, който има за цел да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени 10 европейски региона, за да отключи и да използва потенциала на дигиталните технологични компании да повишат конкурентоспособността на други компании от секторите, включени в съответните регионалните стратегии за интелигентна специализация (RIS3).

Можете на научите повече за проекта, като посетите страницата на ДИВАЙС (https://www.interregeurope.eu/devise/).
Цел на въпросника
Като част от проектните дейности Сдружение Бизнес агенция провежда оценка на регионално ниво, за да се идентифицират основните предизвикателства и възможности за компаниите, принадлежащи към стратегически сектори в Североизточна България относно тяхната дигитална  трансформация.

В тази връзка планираме да проведем работилница, на който бихме искали да обсъдим със заинтересованите страни – каквато е Вашата компания – какви са възможностите е потенциалът и потребностите във връзка с това доколко дигиталната  трансформация може да послужи като средство за повишаване на конкурентоспособността на компаниите от другите сектори.

Настоящият въпросник ще ни помогне да разберем по-добре предизвикателствата пред вашата компания, свързани с промените, които дигиталната трансформация налага като тенденции и пазари, и ще бъдат използвани за изясняване и по-добро подготвяне на съдържанието на работилницата.

Въпросникът се състои от малък брой конкретни въпроси, които ще отнемат не повече от 10 минути от времето ви. Вашата обратна връзка е много важна за нас.

Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с нас на vba@vba.bg и 0887389999.
Ограничение на отговорността
Получените отговори ще бъдат третирани анонимно. Данните за контакт се искат единствено с цел да можем да Ви поканим на работилницата и за участие в бъдещите дейности по проекта и няма да бъдат оповестявани публично.

Въпреки че се надяваме да отговорите на всички въпроси, защото това ще ни помогне да подготвим по-добре работилницата, можете да не отговаряте на въпрос, на който не желаете.

T