Informații generale despre organizatie

Question Title

1. Solicitant

Question Title

2. Reprezentant legal al solicitantului

Question Title

3. Persoana de contact (dacă este diferită de reprezentantul legal)

Question Title

4. Tipul organizației

Question Title

5. Sector

Question Title

6. Descrieți organizația/entitatea dvs., și activitățile și experiența organizației/entității (maximum 10 linii).

Question Title

7. Descrieți, dacă este cazul, activitatea dvs. în cadrul ODD-rilor (obiectivelor de dezvoltare durabilă), promovarea agendei 2030 și/sau legătura cu punctele centrale ale tematicii.

Question Title

8. Sunteti membri ai vreunei rețele sau coaliții? Dacă da, care sunt acestea?

Question Title

9. Ați participat la oricare dintre evenimentele/atelierele de formare a capacităților în cadrul proiectului "Make Europe Sustainable for All"?

Question Title

10. Titlul proiectului

Question Title

11. PUNCTUL CENTRAL AL TEMATICII
Solicitanții pot alege mai mult de unul/una

Question Title

12. Tipul activităților
[Solicitanții pot alege mai mult de unul/una]

Question Title

13. Durata proiectului (Date orientative de începere și sfârșit)

Date
Date

Question Title

14. Locul implementării (locația)

Question Title

15. Încărcați un buget detaliat în euro utilizând formatul furnizat.
Vă rugăm rețineți: vor fi preferate proiectele cu o rație favorabilă a costurilor și potențialului de mobilizare și în care majoritatea cheltuielilor preconizate sunt legate de punerea în aplicare a acțiunii înseși. Claritatea și coerența bugetului propus cu activitățile propuse vor fi evaluate.

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

16. Este propunerea parte a unui proiect existent mai mare? Dacă da, vă rugăm specificați (5 -10 linii)

T