Form đăng ký tham gia hội thảo/ Registration Form

Hội đồng Anh thân mời các phụ huynh, các em học sinh, sinh viên tới tham gia hội thảo: "Học Đại học tại Anh: Lựa chọn ngành học một cách thông minh"

Tại Hà Nội
Thời gian: 18h00 - 20h00, Thứ Sáu, 18/03/2016
Địa điểm: Trung tâm phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ


The British Council would like to invite you to the seminar: "Studying for a degree in the UK: making the most of your options" in Hanoi

Time and venue:
18:00 - 20:00, Friday, 18/03/2016
Centre for Women and Development, 20 Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi

Question Title

* 1. Vui lòng cung cấp các thông tin sau của bạn/ Please provide your information:

Question Title

* 2. Bạn biết tới sự kiện qua kênh nào?

T