A project funded by National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government

Sporting Heritage is the Subject Specialist Network for sporting collections in the UK. We work to ensure that there is support for those working with these collections to better understand, collect, share, research, and celebrate the vibrant collections and stories which exist.

The aim of the Understanding Audiences Survey is for Sporting Heritage to gain a better understanding about the audiences which engage with sporting collections across the UK. The information gathered will help us to build a picture of how and why audiences engage with sporting collections; identify gaps in audience data collection and inform our future engagement strategies.

Many thanks for taking the time to complete this survey. It will take approximately 30 minutes.

Arolwg Deall Cynulleidfaoedd Treftadaeth Chwaraeon
Prosiect a ariannir gan Gronfa Dreftadaeth Loteri Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru.

Rhwydwaith Arbenigol Pwnc ar gyfer casgliadau chwaraeon yn y DU yw Treftadaeth Chwaraeon. Rydym ni'n gweithio i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i reini sy'n gweithio i wella dealltwriaeth, casglu, rhannu, ymchwilio, a dathlu'r casgliadau a straeon bywiog sy'n bodoli.

Nod yr Arolwg Deall Cynulleidfaoedd yw galluogi Treftadaeth Chwaraeon i ddeall yn well y cynulleidfaoedd sy'n ymgysylltu â chasgliadau chwaraeon ar draws y DU. Bydd y gwybodaeth sy'n cael ei chasglu yn ein helpu ni adeiladu delwedd o sut a pham mae cynulleidfaoedd yn ymgysylltu â chasgliadau chwaraeon; nodi bylchau yn y data am gynulleidfaoedd a rhoi gwybod i'n strategaethau ymgysylltu yn y dyfodol.

Diolch o'r galon am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg. Bydd yn cymryd tua 30 munud.

T