* 1. Mỗi tuần bạn (và các con của bạn) có bao nhiêu giờ ở ngoài trời để sống với thiên nhiên?

* 2. Điều gì đã ngăn trở bạn sống với thiên nhiên trong khu bạn cư ngụ? Sắp hạng từ 1 đến 4 với 1 là ngăn trở lớn nhất.

* 3. Bạn muốn thấy gì trong khu cư ngụ của mình? Sắp hạng từ 1 đến 6 với 1 là ưu tiên cao nhất.

* 4. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn về những đường mòn đi bộ, công viên và khu bảo tồn và bạn và gia đình muốn giải trí ngoài trời trong khu cư ngụ của mình như thế nào.

* 5. Hãy nói với chúng tôi về bạn:

T