UWAGA!

Po przyciśnięciu przycisku "KONIEC" po wypełnieniu ankiety - dane na pewno są zachowane, pojawi się strona główna monkey survey - nie ma potrzeby rejestracji na tej stronie :)
Do wszystkich Państwa (bliżej terminu Krakdent) zostanie wysłany email potwierdzający rejestrację.
W razie pytań prośba o kontakt pod nr 667000161.

Question Title

* 1. Proszę podać dane kontaktowe (dane zostaną wykorzystane JEDYNIE w celu przesyłania informacji o wykładzie).
Proszę równocześnie zaznaczyć zgodę w pkt .3.

Question Title

* 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest zgodę Colgate - Palmolive (Poland) sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 D. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem rejestracji na wykład Krakdent 2020 przez Administratora Danych Osobowych oraz powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim działającym na zlecenie Administratora Danych Osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na adres e-mail: Professional_CPP@COLPAL.COM. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia akcji dostarczenia próbek przez Administratora Danych Osobowych oraz przez okres jednego roku od zakończenia ww. aktywności.Administrator Danych Osobowych nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Question Title

* 3. :

T