Question Title

* 1. Գանի տարեկան ե՞ք?

Question Title

* 2. Ինչ սեռի էք պատկանում?

Question Title

* 3. Ինչ է ձեր ազգային պատկանելիությունը?

Question Title

* 4. Ինչ է ձեր տնային զիփ կոդը?

Question Title

* 5. Նշանակէք եթէ ունէք Քալիֆորնիայի վարորդական իրավունքը

Question Title

* 6. Նշանակէք եթէ ունէք բջջային հեռախոս?

Question Title

* 7. Նշանակէք որ մեկը վոր ունէք եւ օգտագործումեք

Question Title

* 8. Ջեր ընտանիքում քանի՞ հոքի ունի Քալիֆորնիայի վարորդական իրավունքը?

Question Title

* 9. Դուք ընդանուր առաջնային խնամքի բժիշկ ունեք?

Question Title

* 10. Ընտանիքի անդամ կամ ընկեր ուն՞եք ձեզ բժշկի տանօղ

T