Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Alameda muốn biết ý kiến của quý vị về thuốc chủng ngừa COVID-19.  Tất cả các câu trả lời sẽ được giữ kín đáo. Cuộc khảo sát này mất khoảng 5 phút.

Question Title

* 1.    Bưu chánh của quý vị là gì?

Question Title

* 2. Quý vị đã chích thuốc chủng ngừa COVID-19 chưa (một hoặc cả hai liều)?

T