Arc of Massachusetts đang thực hiện một cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn về những nhu cầu trong cộng đồng của chúng ta. Những thông tin thu thâp từ cuộc khảo sát này sẽ đươc thông báo tới chúng tôi nhằm mục đích vận động cho sự hỗ trợ đến quý vị trong cuộc khủng hoảng COVID-19 chưa từng có này trong tiểu bang.

Gia đình bạn có tự đáp ứng được những nhu cầu cơ bản không? Những mối quan tâm chính của gia đình bạn là gì trong thời gian này là gì? Hãy cho chúng tôi biết  bằng cách hoàn thành bản khảo sát của chúng tôi dưới đây.

Question Title

* 1. 1. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi email của bạn

Question Title

* 2. Thành viên trong gia đình bạn bị I/DD và/hoặc Tự Kỷ bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 3. Nếu thành viên này hiện sống tại nhà, bạn có đủ điều kiện để chăm sóc cho họ một cách thích hợp không?

Question Title

* 4. Lĩnh vực quan tâm chính của bạn là gì?

Question Title

* 5. Gia đình bạn có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản không?

Question Title

* 6. Nếu gia đình bạn không đáp ứng hết được những nhu cầu cơ bản, những khoảng không đáp ứng được là gì? (Nếu không có, hãy viết Không có.)

Question Title

* 7. Mối quan tâm lớn nhất của bạn trong những tuần / tháng sắp tới là gì?

Question Title

* 8. Bạn có nhận đủ thông tin từ các cơ quan / chương trình nhà nước hỗ trợ bạn và người nhà không?

0 of 8 answered
 

T