สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ มีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจเคียงข้างลูกค้าให้พร้อมก้าวผ่านวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน

Question Title

แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า :

<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;"><strong>แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า :</strong></span><strong><br></strong></span></div>
โปรดกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

Question Title

* 1. คำนำหน้าชื่อ

Question Title

* 2. ชื่อผู้เช่าซื้อ

Question Title

* 3. นามสกุลผู้เช่าซื้อ

Question Title

* 4. เลขที่สัญญา / Account Number 
โปรดระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อ 9 หลักติดกัน สำหรับสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน
หรือระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อ 13 หลักติดกัน สำหรับสินเชื่อเล่มแลกเงิน

Question Title

กรุณาตรวจสอบเลขที่สัญญาให้ถูกต้อง หากระบุข้อมูลไม่ถูกต้องอาจไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
สามารถดูได้จาก HP Card หรือใบเสร็จรับเงิน ตรงตำแหน่งตามกรอบสีแดง

<strong><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;">กรุณาตรวจสอบเลขที่สัญญาให้ถูกต้อง หากระบุข้อมูลไม่ถูกต้องอาจไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ <br><span style="color: #000000;">สามารถดูได้จาก HP Card หรือใบเสร็จรับเงิน ตรงตำแหน่งตามกรอบสีแดง</span></span></strong>

Question Title

* 5. เลขที่บัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ หรือกรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดระบุเลขที่ Passport
โปรดระบุตัวเลขติดกัน

Question Title

* 6. เบอร์มือถือติดต่อของผู้เช่าซื้อ
(สำหรับส่งยืนยันผลอนุมัติเข้าร่วมโครงการทาง SMS)
โปรดระบุตัวเลข 10 หลักติดกัน, ต.ย. การกรอกข้อมูล 0811234567

Question Title

* 10. ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใด

T