Küsimustik Taluliidu liikmesorganisatsioonide liikmetele

Lugupeetud Eestimaa Talupidajate Keskliidu liikmetest põllumajandustootjad

Aastal 2021 algab uus Euroopa Liidu finantsperiood, kus läbi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika toetatakse jätkusuutlikku põllumajandust ning maapiirkondade arengut. Euroopa Liidu tasandil on seatud järgmiseks finantsperioodiks selged eesmärgid, läbi mille soovitakse sihipäraselt toetada põllumajandustootajid.

Eestimaa Talupidajate Keskliit on oluliseks sotsiaalpartneriks Maaeluministeeriumile, kus on alanud esimesed ettevalmistused MAK 2021-2027 koostamiseks. Et meie liikmete huvid saaksid uute meetmete disainimisel ja eesmärkide seadmisel paremini esindatud on esindusorganisatsioonil oluline ajakohast infot omada oma liikmete kohta.

Selleks palume teil vastata küsimustikule, mille alusel loome Taluliidu liikme profiili, kaardistame huvid ja alustame läbirääkimisi uue ja parema MAK loomiseks.

Palume leida aja küsimustele vastamiseks hiljemalt 27. septemberiks 2019.a

Teie Eestimaa Talupidajate Keskliit

Question Title

* 1. Ettevõtte ärinimi nimi (juriidiline nimi)

Question Title

* 2. Palun märkige kas ettevõte on OÜ, AS, TÜ või FIE

Question Title

* 3. Ettevõtte esindaja ees- ja perekonnanimi (palun märkige esindaja roll - juhatuse liige, omanik, töötaja jne)

Question Title

* 4. E-posti aadress

Question Title

* 5. Kontakttelefon

Question Title

* 7. Kas teie ettevõte kuulub veel mõnda organisatsiooni? Kui jah, siis millistesse organisatsioonidesse?

Question Title

* 8. Ettevõtte asutamise aasta

Question Title

* 9. Ettevõtja vanus (Palume märkida ettevõtte juhi vanus. Kui ettevõttel on mitu juhti, siis palume välja tuua kõikide juhtide vanused eraldi. Palume eraldada vanused komaga)

0 of 58 answered
 

T